i sl. ili isl.

Piše se i sl.

Skraćenica od i slično.
Takve su još: br. za broj, str. za strana, čl. za član (zakona), i dr. za i drugi (i drugo).