hrčci ili hrčkovi

Piše se i jedno i drugo.

Množina imenice hrčak javlja se u dva tipa sa proširenjem ov i bez njega: hrčci-hrčaka-hrčcima i hrčkovi-hrčkova-hrčkovima.