hemisfera ili hemisvera

Piše se hemisfera.

Od grčkog hemi pola i sfera lopta znači polulopta.
Koristi se u matemetici, astronomiji (severna i južna) i medicini (leva i desna polovina mozga).