heftalica ili hefterica

Piše se hefterica.

U Pravopisu samo heftati hefterica.