havarija ili havaria

Piše se havarija.

Od nemačkog Havarie što znači kvar, šteta. se piše između a.