Gradca ili Graca

Piše se i jedno i drugo.

U promeni Gradac, Gradca, Gradcu, ne dolazi do uprošćavanja suglasničke grupe ni do jednačenja po zvučnosti jer bi se tako dobijeni oblici izjednačili sa promenom austrijskog grada Graca: Grac, Graca, Gracu. Gradca kad se odnosi na Gradac,Graca kad se odnosi na Grac.