general major ili general-major

Piše se general-major.

Kod vojnih i policijskih činova drugom sastavnicom se precizira rangiranje: general-major, general-potpukovnik, general-pukovnik.
General od latinskog generalis što znači opšti (opšti zapovednik).
Od latinskog magnus što znači veliki komparativ je major veći. U prenesenom značenju viši (čin). Major je prvi čin viših oficira.