Ganjani ili Ganci

Piše se i jedno i drugo.

Stanovnici Gane su Ganjani ili Ganci (sa dugim a).