g-đa ili gđa

Piše se gđa.

Gospođa je skraćeno gđa a gospođica gđica. Menjaju se po padežima gđa-gđe-gđi-gđu-gđo-gđom-gđu gđica-gđice-gđici-gđicu-gđice-gđicom-gđici.