frekfencija ili frekvencija

Piše se frekvencija.

Od latinskog frequentia što znači često ponavljanje, učestalost ili velika posećenost, navala.