frajer ili fraer

Piše se frajer.

se čuva kad je deo osnove: frajerski, frajerčina, frajerisati se. 

Isto i frajlafrajlica, The frajle. Od nemačkog Fraulein gospođica. Izraz stara frajla znači usedelica.