fobia ili fobija

Piše se fobija.

se čuje i piše između a. Osim kao samostalna reč koja znači patološki strah, fobija se koristi kao drugi deo složenica i u značenju patološkog straha i u značenju mrzilac, neprijatelj: agorafobija, arahnofobija, kirofobija, sajberfobija, anglofobija, ksenofobija, homofobija. Sufiksoid fob znači mrzilac, neprijatelj: ksenofob, anglofob, slavofob.