flamingo ili flamingos

Piše se flamingo.

Imenica flamingo je imenica muškog roda na -o i menja se po prvoj deklinaciji: flamingo-flaminga-flamingu-flaminga-flamingo-flamingom-flamingu. Naši normativni rečnici i priručnici ne beleže oblik *flamingos.

Množina od imenice flamѝngo u našim normativnim rečnicima ima samo oblik flamѝnzi-flamȋngā-flamѝnzima. Nisu zabeleženi oblici *flamingoi i *flamingosi (osim velikim slovom Flamingosi kao ime muzičke grupe). Oblik flamingosi je najrasprostranjeniji, ali još uvek nije normiran.