fer-plej ili fer plej

Piše se fer-plej.

Od engleskog fair što znači pravičan, pošten i play igra, fer-plej je poštena igra.
Kada je fer nepromenljivi pridev i prilog piše se odvojeno: fer igra, fer odnosi, fer postupak.