etnolingvistika ili etno lingvistika

Piše se etnolingvistika.

Prefiks etno piše se spojeno: etnogeneza, etnograf, etnolog, etnologija, etnološki, etnografija, etnomuzikologija, etnopsihologija ili sa crticom u rečima: etno-park, etno-selo etno-stil.