Eno je Anika! ili Eno Anike!

Piše se Eno Anike!

Specijalne rečenice kojima se ukazuje na neku pojavu ili osobu imaju oblik evo, eto ili eno + imenica u genitivu.