Eno je Anika! ili Eno Anike!

Piše se Eno Anike!

Specijalne rečenice kojima se ukazuje na neku pojavu ili osobu imaju oblik evo, eto ili eno + imenica u genitivu.
Pravilno je: Evo me! Eto nas! Eno ih!
Nisu pravilne rečenice: *Evo sam! * Eto smo! *Eno su!