ekscentrican ili ekcentričan

Piše se ekscentričan.

Od latinskog ex i centrum i francuskog excentrique što znači onaj koji je izvan središta, figurativno neuravnotežen, neobičan, čudnovat. Izraz ekscentrični krugovi znači krugovi sa različitim središtima.