eks-Jugoslavija ili eks Jugoslavija

Piše se

Prefiksoid eks (od latinskog ex bivši) piše se spojeno u rečima: ekskralj, ekspredsednik, eksministareksšampion, eksdirektor.
Eks-Jugoslavija 
sa crticom kao polusloženica (eks ima funkciju naglašenog isticanja).
Eks Sovjetski Savez kao složeni izraz kada eks stoji uz višečlano ime.