dvoje pantalone ili dve pantalone

Piše se dvoje pantalone.

Uz imenice koje nemaju jedninu (pluralia tantum) ili se obično upotrebljavaju u množini stoje brojni pridevi: dvoje pantalone, troje rukavice, četvore oči, petora vrata, šestora kola.