dug ili dugačak

Piše se i jedno i drugo.

Dug-duga-dugo-dugi-duge-duga znači isto što i dugačak-dugačka-dugačko-dugački-dugačke-dugačka. Komparativ im je isti i glasi duži a superlativ najduži.