đubrem ili đubretom

Piše se đubretom.

Imenica đubre menja se po drugoj vrsti, kao dete: đubre-đubreta-đubretu-đubre-đubre-đubretom-đubretu.
U figurativnom značenju, pogrdno, znači loša hrana (kakvo je ovo đubre za ručak) ili ljudski ološ (đubre jedno).