dr ili dr.

Piše se i jedno i drugo.

Dr bez tačke je skraćenica za doktor, a dr. sa tačkom je skraćenica za drugi i drugo.
Dr Panić, dr Aranđelović, dr Vujović, dr Jonev i dr. lekari uzeli su slobodan dan.