do daljeg ili do daljnjeg

Piše se do daljeg.

Dalji je komparativ od prideva dalek koji se koristi u izrazima bez daljeg i do daljeg.
Izraz do daljeg znači zasada.
Daljni i daljnji su posebni pridevi.