dipl. ekon. ili dipl. ek.

Piše se i jedno i drugo.

Ovo je domaća početna skraćenica svedena na početnu grupu suglasnika do drugog (dipl.) ili trećeg (ekon.) samoglasnika. Ovako stoji u Pravilniku o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva Službeni glasnik RS broj 81/2010.
U Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna piše: ‚‚skraćenica je ek., ne ec. ili ecc." Međunarodna skraćenica bi bila dipl. oec.