dimljeno ili dimnjeno

Piše se dimljeno.

Trpni pridev od glagola dimiti glasi dimljen (dim+jen jotovanjem daje dimljen).
Pridev je dimljen-dimljena-dimljeno-dimljeni-dimljene-dimljena.
M ispred j daje mlj: lomiti-lomljen, slomiti-slomljen, udomiti-udomljen, hramati-hramljem.