diklofenaka ili diklofenka

Piše se diklofenaka.

Samoglasnik koji se nekad pojavljuje a nekad izostaje u različitim oblicima iste reči naziva se nepostojano a. Kod imenice diklofenāk nema uslova za pojavljivanje nepostojanog a. Isto kao i kod imenica junāk, godišnjāk, ribnjāk, petāk kod kojih je a u nastavku -āk dugo. Genitiv ovih imenica glasi junaka, godišnjaka, ribnjaka ili petaka kao i diklofenaka.

Kad bi iz nastavka -ak bilo kratko kao kod imenica početak, ostatak, letak, dodatak i sl., genitiv bi bio bez a: početka, ostatka, letka, dodatka i sl.