deža vi ili deža vu

Piše se deža vi.

Od francuskog deja vu što znači već viđeno.