devetci ili devetki

Piše se devetki.

Imenica devetka u dativu i lokativu jednine glasi devetki.
Sibilarizacija izostaje kod imenica na a čija se osnova završava suglasničkom grupom tk: tetki, motki, četki, alatki, lutki, patki, stotki.