desetoro mladića ili desetorica mladića

Piše se desetorica mladića.

Brojne imenice na ica upotrebljavaju se samo za muškarce, a zbirni brojevi se upotrebljavaju za skup muškaraca i žena. Desetoro mladića i devojaka je prišlo desetorici momaka.