depresijacija ili deprecijacija

Piše se deprecijacija.

Deprecijacija (novca), deprecirati, pogrešno je depresijacija, depresirati.
Isto i aprecijacija a ne apresijacija.