đene đene ili đene-đene

Piše se đene-đene.

Udvojeni prilozi pišu se sa crticom.Đene-đene je prilog iz turskog i znači još-još, još i kojekako, koliko-toliko, može se podneti: da je samo starost, još i đene-đene nego i bolest...