demokrati ili demokrate

Piše se i jedno i drugo.

U reči demokrat(a) imamo pokretno a koje se nekad javlja a nekad ne, pa su ravnopravni oblici i sa njim i bez njega: demokrat i demokrata. Nominativ množine glasi demokrati demokrate. Izvedenice: demokratija i Demokratija (ime papagaja iz dela Gorana Petrovića Ispod tavanice koja se ljuspa), demokratičnost, demokratski.