delinkvent ili delikvent

Piše se delinkvent.

Od latinskog delinquere što znači krivac, prestupnik, zločinac. Delinkvent, delinkventan, delinkvencija (pogrešno je delikvent, delikvencija).