dabogda ili da bogda

Piše se dabogda.

Spojeno dabogda je prilog za izricanje želje i proklinjanja: Dabogda ti žena rodila stonogu pa ceo život radio za patike.
Od ovoga treba razlikovati upotrebu veznika da, imenice bog ili Bog i glagola dati, da u doslovnom značenju: molimo se da Bog da svima zdravlja i sreće.
Bogdo je prilog koji znači srećom, kojom srećom: da, bogdo, ima brata...