čuvarkuća ili Čuvarkuća

Piše se čuvarkuća.

Narodna imena biljaka pišu se malim slovom: čuvarkuća, bela rada, lepa kata, dragoljub, hristov venac, ljubičica, ivančica.
Njihovi latinski nazivi pišu se velikim slovom: Sempervivum tectorum, Bellis perennis, Callistephus chinensis, Tropaeolum majus, Passiflora atropurpurea, Viola odorata, Leucanthemum vulgare.