crpem ili crpim

Piše se i jedno i drugo.

Pravopis daje prednost glagolu crpsti (crpem-crpeš-crpe-crpemo-crpete-crpu) koji je stariji ali se dopušta i crpiti (crpim-crpiš-crpi-crpimo-crpite-crpe).