Coca-Cola ili Koka-kola

Piše se i jedno i drugo.

Nazivi firmi i proizvoda mogu se pisati izvornim pravopisom (Coca-Cola) ili prilagođeno (Koka-kola)  Kada se uklapaju u srpsku pravopisnu normu u nazivima firmi samo prvo slovo je veliko.
Piće se piše malim slovom koka-kola.