cjena ili cijena

Piše se cijena.

Ekavskom dugom e (cena), koje vodi poreklo od dugog jata, odgovara ijekavsko ije.