četvero ili četvoro

Piše se i jedno i drugo.

Složenice sa četvoro mogu se upotrebljavati i sa četvero: četvoroboj i četveroboj, četvorobojac i četverobojac, četvorogodišnji i četverogodišnji, četvorodnevni i četverodnevni, četvorokrevetni i četverokrevetni ali samo četverac a ne četvorac.
Izraz otvoriti četvore (četvere) oči znači dobro pripaziti.