četri ili četiri

Piše se četiri.

Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet i deset su osnovni brojevi.
Česta greška četri umesto četiri (staroslovenski četыri) nastaje verovatno zbog prethodnog broja tri (tri-četri). Isto i četiristo a ne četristo.
Izraz u četiri oka koristi se kad dva lica nešto čine ili razgovaraju bez svedoka.