čestitki ili čestitci

Piše se čestitki.

Dativ od imenice čestitka glasi čestitki i malo neobično čestici.
Suglasnik t se gubi ispred afrikate c (zato što sliveni suglasnik c u prvom svom delu sadrži elemente glasa t) pa oblik *čestitci nije pravilan.