cedaljka ili cediljka

Piše se cediljka.

Ijekavski cjediljka. Dativ i lokativ glase cediljci.