Čarli Čaplina ili Čarlija Čaplina

Piše se Čarlija Čaplina.

Strana imena i prezimena menjaju se kao i domaća: Čarli Čaplin, Čarlija Čaplina, Čarliju Čaplinu.