cap carap ili cap-carap

Piše se cap-carap.

Cap je uzvik za izražavanje brzog hvatanja, sa pojačanim značenjem cap-carap.
Sa crticom se pišu i udvojeni uzvici (simetrične veze): jao-jao, kuku-lele, hm-hm, tuc-muc, šuć-muć, tip-top, o-ruk, ho-ruk, hokus-pokus, iji-ju, he-he-he, bla-bla-truć, av-av-av.