bukagija ili bukagije

Piše se bukagije.

Od turskog bukagi (okovi za noge), bukagije su pluralia tantum, imaju samo oblik množine.
Izraz nositi bukagije znači biti na robiji.