budi bog s nama ili budiboksnama

Piše se i jedno i drugo.

Budiboksnama je prilog nastao od cele rečenice i znači vrlo čudno, naopako: radi sve nešto budiboksnama. Budi bog s nama rastavljeno u svim ostalim slučajevima.