budalaština ili budalavština

Piše se budalaština.

Budala je imenica muškog i ženskog roda i znači ludak, luda (vokativ budalo). Budalaš je imenica muškog roda koja znači isto što i budala (vokativ budalašu) a budalaština je glup i nepromišljen postupak, ludost, glupost.
Izraz mudra budala koristi se za onoga ko se pretvara da je lud a nije.