branioc ili branilac

Piše se branilac.

Imenice na lac imaju u nominativu jednine i genitivu množine a u ostalim padežima ga gube: branilac-branioca-braniocu-branioca-branioče-braniocem-braniocu u jednini i branioci-branilaca-braniocima-branioce-branioci-braniocima-braniocima.