Božija ili božja

Piše se i jedno i drugo.

Normativisti daju prednost obliku božja. Malim slovom: bož(i)ji čovek, kraljevstvo bož(i)je, bož(i)ja volja, reč bož(i)ja, pod bož(i)jom kapom, iza bož(i)jih leđa.
U tekstovima koje izdaje crkva Bož(i)ja se piše velikim slovom.