bledo plav ili bledoplav

Piše se bledoplav.

Prefiksoid bledo piše se spojeno: bledolik, bledolikost, bledožut, bledozelen, bledosiv.